PRECARIETAT I VULNERACIÓ DELS DRETS DEL USUSARIS A CORREUS

 

El sindicat CGT-CORREUS Barcelona, denuncia públicament que la insuficiència de llocs de treball i la precarietat laboral imposada per  CORREUS, està afectant seriosament al dret dels usuaris a rebre amb la qualitat i terminis corresponents la seva correspondència ordinària, certificada i urgent.

 

Des de la CGT denunciem que aquesta precarietat generalitzada, està afectant molt seriosament a la qualitat del servei postal. Concretament al repartiment de les notificacions administratives (estatals, autonòmiques, locals, seguretat social, hisenda, transit, etc), que desde octubre de 2016 (Llei 39/2015) s´han de realitzar amb dos intents d´entrega, matí i tarda. Trobant-nos davant un gran volum d´acumulació, per manca de personal i condicions laborals òptimes per a la seva distribució, i que en determinades zones,  aquest fet comporta un alarmant retard d´entrega d´entre 30 i 60  dies des de la seva recepció.

Comptabilitzant, anualment són uns 70 milions de notificacions a distribuir a tot l´estat, estem parlant d´una xifra de milers de tràmits administratius notificats fora de termini, amb la conseqüent pèrdua de garanties i repercussions negatives per a grand part de la població.

 És per això, que comuniquem aquests fets a la direcció de Correus i als responsables dels ajuntaments corresponents, perquè es dugui a terme el obligat  compliment per llei  dels corresponents terminis i condicions.

 

Tanmateix, CGT-Correus, alerta que la campanya electoral (eleccions 21-d a Catalunya) de caràcter prioritari, més la campanya nadalenca (paqueteria urgent) que recaurà imminentment sobre el servei de correus, significarà una sobrecarrega de feina tant desbordant (sobre la ja retardada) que impossibilitarà el repartiment, en condicions i terminis establerts dels enviaments prioritaris, certificats, urgents, etc.

PER TANT, DES DE CGT-CORREUS, I EN DEFENSA D´UN SERVEI PÚBLIC DE QUALITAT, EXIGIM ES GARANTEIXIN TOTS ELS LLOCS DE TREBALL NECESSARIS, NO PRECÀRIS, PER TAL DE LA CORRECTE DISTRIBUCIÓ DE LES NOTIFICACIONS ADMINISTRATIVES I LA RESTA D´ENVIAMENTS.